علی محمد شاه سنی

درباره من

دکتر علی محمد شاه سنی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تحلیل رویا در رمان درخت انجیر معابد
نقد ادبي(2012)
^عصمت اسماعیلی, ^علی محمد شاه سنی
جنبه‌های حماسی«همای‌نامه»
سیزدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2018-10-10)
^علی محمد شاه سنی, 9511225003*
صرف برخی ازفعل های ناگذر وگذرا درگویش دستجردی(دستگردی)
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^علی محمد شاه سنی
ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي در ارداويراف
بابايي انسيه(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رمانهاي احمد محمود و علي اشرف درويشيان بر اساس نظريه گلدمن
قاسمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي اشعارفروغ فرخزاد اميلي ديكنسون و غاده السلمان
بهلولي سحر(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
لطفي اسمعيل(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عرب عامري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت شناسي روايي داستانهاي حوزه ادبيات مقاومت ايران
ششتمدي علي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه هاي روايت پردازي در رمان هاي زمين سوخته هلال پنهان و گنجشكها بهشت را مي فهمند
ملامحمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي پنج رمان ادبيات مقاومت ايراني و خارجي
شفيعي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي اشعار لوركا و شاملو در حوزه مقاومت
سادات سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت) در ديوان ملك الشعراي بهار
محمدنيا زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بن مايه هاي اساطيري در منظومه هاي عاشقانه
عباسي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
نقد و تحليل اسطوره در اشعار سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث، سياوش كسرايي، احمد شاملو
علاقي لاچن(تاریخ دفاع: 1398/09/09) ، مقطع : دكتري
تراژدي و بازتاب آن در شاهنامه
نهضت اخلاق ازاد مهساسادات(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
بازتاب هوم در اساطير و فرهنگ هند و ايران
تراب پرور مريم(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
اشارات مربوط به اطعمه واشربه در ضرب المثل هاي فارسي
فرخي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آموزه‌هاي جنگ و دفاع در بهمن نامه
صادقي فولادي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
a_shahsani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس