علی محمد شاه سنی

درباره من

دکتر علی محمد شاه سنی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://ashahsani.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل رویا در رمان درخت انجیر معابد
نقد ادبي(2012)
^عصمت اسماعیلی, ^علی محمد شاه سنی
جنبه‌های حماسی«همای‌نامه»
سیزدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی(2018-10-10)
^علی محمد شاه سنی, 9511225003*
صرف برخی ازفعل های ناگذر وگذرا درگویش دستجردی(دستگردی)
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^علی محمد شاه سنی
ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي در ارداويراف
بابايي انسيه(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رمانهاي احمد محمود و علي اشرف درويشيان بر اساس نظريه گلدمن
قاسمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي اشعارفروغ فرخزاد اميلي ديكنسون و غاده السلمان
بهلولي سحر(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
لطفي اسمعيل(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رساله پايان تحصيلات
عرب عامري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/08/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت شناسي روايي داستانهاي حوزه ادبيات مقاومت ايران
ششتمدي علي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه هاي روايت پردازي در رمان هاي زمين سوخته هلال پنهان و گنجشكها بهشت را مي فهمند
ملامحمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي پنج رمان ادبيات مقاومت ايراني و خارجي
شفيعي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دشت بش پودنك مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يوسفي سمانه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خرسند مريم(تاریخ دفاع: 1391/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اصغري الهه(تاریخ دفاع: 1391/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دهرويه مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محبي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
البويه اكرم(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رضويان سيد رزاق(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : دكتري
-
ظلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
معصومي بوگر محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مهرنيا زهرا(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ضياء حسين(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خدامي معصومه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بابائي درزي آزاده(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي اشعار لوركا و شاملو در حوزه مقاومت
سادات سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كلمات مركب ( اسم و صفت و قيد و صوت) در ديوان ملك الشعراي بهار
محمدنيا زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بن مايه هاي اساطيري در منظومه هاي عاشقانه
عباسي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
نقد و تحليل اسطوره در اشعار سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث، سياوش كسرايي، احمد شاملو
علاقي لاچن(تاریخ دفاع: 1398/09/09) ، مقطع : دكتري
تراژدي و بازتاب آن در شاهنامه
نهضت اخلاق آزاد مهساسادات(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
العبثية في الشعر المعاصر العربي والفارسي (أخوان ثالث وأدونيس نموذجا)
اخلاقي اعظم السادات ، مقطع : دكتري
بازتاب هوم در اساطير و فرهنگ هند و ايران
تراب پرور مريم(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
سانتي مانتاليسم در شعر معاصر ايران
همتي پارسا ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي اسطوره افرينش در آثار منظوم ثنايي و عطار بر پايه عهد عتيق و اسر ائيليات
حسنيان فهيمه(تاریخ دفاع: 1400/07/26) ، مقطع : دكتري
تحليل گفتمان انتقادي شعر مشروطه با تمركز بر خشونت كلامي
طاهريان عارفه ، مقطع : دكتري
بررسي داستان هاي پيامبران وپادشاهان در جوامع الحكايات عوفي
عرب عامري زهرا ، مقطع : دكتري
باز تاب شهرياري جمشيد در اساطير و حماسه هاي ايران و هند
اسداللهي نژادكرماني معصومه ، مقطع : دكتري
بررسي ديدگاه هاي سعدي درباره ي كشورداري
صالحي اشكان(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اشارات مربوط به اطعمه واشربه در ضرب المثل هاي فارسي
فرخي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آموزه‌هاي جنگ و دفاع در بهمن نامه
صادقي فولادي اصغر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرپذيري شعر معاصر از غزليات حافظ( با محوريت اشعار عماد خراساني ، محمد حسين شهريار ، هوشنگ ابتهاج ، حسين منزوي و احمد عزيزي ) در قالب تضمين، استقبال و اقتباس
عليزاده برمي راضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير تطور شعر سپيد فارسي
داودي علي ، مقطع : دكتري
بررسي خويشاوندكشي در شاهنامه
معصومي بوگر محمد ، مقطع : دكتري
تحليل توصيفات جنگ در شاهنامه
ربيعي قهفرخي حميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي عناصر داستان در رمانهاي " نگران نباش"و" احتمالاً گم شدهام"
رهبري صغرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه داستان فريدون و ضحاك در شاهنامه با روايت هاي نقالي وشفاهي
دهقاني فائزه(تاریخ دفاع: 1399/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نمادشناسي درخت در آثار شهرنوش پارسي‌پور ( طوبي و معناي شب، ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت، زنان بدون مردان )
رئيسي حسن لنگي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر داستان در رمانهايبازگشت »نوشته گلي ترقي« و بازي آخر بانو»نوشته بلقيس سليماني«
سليماني حاجي كندي نرجس(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعل در كليله و دمنه به ترجمه ي نصرالله منشي
خدامي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر اسطوره اي در داستان اردشير بابكان
حاتم زاده زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر داستان در رمان خم
جلالي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختاري كتاب مسير طالبي
حلواني فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کلیات نقد ادبی   (15 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
شاهنامه 2   (13 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
نظریه ها و نقد ادبی   (8 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان   (15 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی , گرایش : ادبیات پایداری
متون نثر فارسی - کلیله و دمنه   (10 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی
تاریخ زبان فارسی   (12 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات فارسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
a_shahsani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس